Bezpieczeństwo

  • Pomieszczenia żłobków tak na Filaretów jak i na Batorego są monitorowane (z wyłączeniem łazienek) daje to pewność rodzicom, iż pozostawiają swoje dziecko w bezpiecznych warunkach.
  • Plac zabaw także posiada monitoring, a dzieci spędzające tam czas są pod stałą opieką.
  • Pod stałą opieką są również dzieci podczas leżakowania i snu.
  • Podczas odbierania dziecka ze żłobka opiekunowie mają prawo wylegitymować osoby odbierające dzieci, do odbioru uprawnione  są tylko osoby wpisane przez rodziców w “karcie informacyjnej”.
  • Pod względem bezpieczeństwa spełniamy wszystkie wymogi bhp i p.poż.  
  • Opiekunowie posiadają praktyczne szkolenia w zakresie udzielania Pierwszej pomocy oraz postępowania z dzieckiem w stanie zagrożenia życia przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji tj. w szczególności: postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka, postępowanie w przypadku zakrztuszenia.