Cennik

  • Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wynosi: 400 zł.
  • Opłata za wyżywienie w Żłobku wynosi: 11 zł/dzień.
  • Opłata obejmuje miesięczny pobyt w Żłobku w godzinach od 6.00 do 17.00.
  • Opłata za zajęcia z Języka angielskiego (żłobek Filaretów 5) wynosi: 20 zł.        

      SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PŁATNOŚCI

·       Opłata uiszczana jest do 5 dnia każdego miesiąca.

·       Opłata uiszczana jest tylko na rachunek bankowy Żłobka.

·       Opłata jest stała i nie podlega zwrotowi.

·       Wpisowe uiszczane jest wraz z pierwszą opłatą za Żłobek.

Czy  w pełni  zdajecie  sobie  Państwo  sprawę,          że  mamy  bardzo  atrakcyjną  ofertę