Formularz zgłoszeniowy

  • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka Wesołe Słoniątko prosimy składać za pomocą poniższego elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  • Niezwłocznie po przesłaniu poniższego formularza zgłoszeniowego Rodzice otrzymują informację o dostępności wolnego miejsca czy terminie podpisania umowy.
  • Dla rodziców którzy nie mają mozliwości wypełnienia karty za pomocą formularza elektronicznego Karty zgłoszenia dziecka w formie papierowej dostepne są także w naszych  żłobkach.
  • Termin złożenia Karty zgłoszenia dziecka decyduje o miejscu na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka. 
  • Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się w każdym miesiącu roku w miarę istnienia wolnych miejsc.
  • Do Żłobka przyjmowane są dzieci zameldowane w Tychach. 

 

Miesiąc i rok od którego dziecko ma przebywać w żłobku:

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia dziecka:

Pesel:

Imię i nazwisko matki:

Telefon matki dziecka:

Imię i nazwisko ojca:

Telefon ojca dziecka:

Email kontaktowy:

Adres zamieszkania dziecka i rodziców (opiekunów):

Gmina

Adres zameldowania (jeżeli inny niż zamieszkania):

Telefon domowy

Miejsce pracy Matki Dziecka (pełna nazwa firmy/zakładu):*

Telefon służbowy Matki:*

Miejsce pracy Ojca Dziecka (pełna nazwa firmy/zakładu):*

Telefon służbowy Ojca:*

Wiadomość do nas:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby rekrutacji dziecka oraz realizacji zadań edukacyjno - opiekuńczo - wychowawczych Żłobka Wesołe Słoniątko.