Nasz personel

NASI OPIEKUNOWIE TO ODPOWIEDZIALNI, DOŚWIADCZENI I SAMODZIELNI LUDZIE, KTÓRYM IMPONUJE PRACA Z DZIEĆMI I UCZESTNICZENIE W ICH CODZIENNYM ŻYCIU

DYREKTOR ŻŁOBKA

 • Pani mgr Justyna Nowak

ŻŁOBEK BATOREGO

 • Kierownik oddziału Pani Beata Szczotka pielęgniarka,
 • Pani Grażyna Duda pielęgniarka,
 • Pani mgr Magdalena Nyderek opiekunka dziecięca,
 • Pani Agnieszka Stefan opiekunka dziecięca,
 • Pani Maria Malinowska pomoc opiekuna wychowawcy,

ŻŁOBEK FILARETÓW

 • Kierownik oddziału Pani mgr Bożena Pokrontka pielęgniarka, socjolog,
 • Pani Renata Zabielska opiekunka dziecięca,
 • Pani Karolina Deda opiekunka dziecięca,
 • Pani Marianna Janecka opiekunka dziecięca,
 • Pani Lidia Błasiak pomoc opiekuna wychowawcy,
 • Pani Dagmara Szczepanik położna,
 • Pani Renata Paluch pedagog zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Pani Bożena Bonisławska opiekunka dziecięca,
 • Pani mgr Monika Sobuś opiekunka dziecięca, pedagog,
 • Pani Iwona Wieczorek pomoc opiekuna wychowawcy,

WSPÓŁPRACA

 • Logopeda, 4 zajęcia z dziećmi w miesiącu i dodatkowo godzina konsultacji dla rodziców,
 • Psycholog, 4 zajęcia z dziećmi w miesiącu i dodatkowo godzina konsultacji dla rodziców,
 • Pani mgr Ewa Wróblewska rehabilitantka i fizjoterapeuta,
 • Rytmika Pani Agnieszka Loska,
 • Zajęcia z Panią instruktor zajęć teatralnych.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z późn. zm.) (wyciąg)                                                                                                  „art. 15
1. Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Jeden opiekun może sprawować opiekę:                                                                                
1) w żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci”.                              3. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną”.