Szkolenie z pierwszej pomocy

20.07.2019

W maju 2019 r., odbyło się szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania z dzieckiem w stanie zagrożenia życia.
Kilkugodzinne szkolenie przeprowadził doświadczony ratownik medyczny Pan Michał. Praktyczne ćwiczenia obejmowały m.in.:
– postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia,
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka,
– postępowanie w przypadku zadławienia,
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora AED