Szkolenie z pierwszej pomocy

27.10.2020

W Żłobku Wesołe Słoniątko pracownicy odbyli szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania z dzieckiem w stanie zagrożenia życia.Kilkugodzinne szkolenie przeprowadził doświadczony ratownik medyczny. Praktyczne ćwiczenia obejmowały m.in.:

– postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia,
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka,
– postępowanie w przypadku zadławienia,
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora AED