Szkolenie z pierwszej pomocy

8.06.2022

W Żłobku Wesołe Słoniątko po raz kolejny pracownicy odbyli szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania z dzieckiem w stanie zagrożenia życia.

Praktyczne ćwiczenia obejmowały m.in.:

  • postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia,
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka,
  • postępowanie w przypadku zadławienia,