Szkolenie z pierwszej pomocy

22.02.2017

W dniu 18 lutego 2017 r., odbyło się coroczne szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania z dzieckiem w stanie zagrożenia życia zorganizowane dla wszystkich pracowników Żłobka Wesołe Słoniątko. Kilkugodzinne szkolenie przeprowadził doświadczony ratownik medyczny Pan Michał. Praktyczne ćwiczenia obejmowały m.in.:

– postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia,
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka,
– postępowanie w przypadku zadławienia,
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora AED