Nauka i zabawa

W Żłobku Wesołe Słoniątko proponujemy m.in.: 

 • opiekę pedagogiczną,
 • opiekę opiekuńczo – pielęgnacyjną,
 • higienę snu i wypoczynku,
 • zabawy ruchowe,
 • nieskomplikowane zabawy plastyczno – manualne,
 • zabawy muzyczno – rytmiczne,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • bajkoterapię,
 • zabawy w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
 • obserwację psychologiczną,
 • zajęcia logopedyczne – w miarę potrzeb,
 • naukę języka angielskiego,
 • przedstawienia teatralne.

Czas przeznaczony na zabawy edukacyjne, ruchowe, indywidualne i grupowe odbywa się z uwzględnieniem wieku przebywających u nas dzieci, czy ich potrzeb i możliwość rozwojowych. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na rozwój emocjonalny, fizyczny i funkcjonowanie dziecka w grupie. 

Ważne jest dla nas by dzieci miały również czas na swobodną zabawę, niekierowaną przez wychowawcę, ale pod jego opieką. Kontakty z rówieśnikami mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju psychicznego  dziecka, jego przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie, kształtując jego charakter.

DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS UCZESTNICZĄC W ZABAWACH  PROWADZONYCH W SPOSÓB PRZEMYŚLANY I ZORGANIZOWANY

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w m.in. poprzez:

 • naukę i śpiewanie piosenek, proste recytowanie wierszyków, czy mówienie rymowanek wraz z zapamiętywaniem tekstu, 
 • słuchanie tekstów bajek i piosenek, kojarzenie dźwięku z obrazem, 
 • nauka prostych słówek poprzez nazywanie i pokazywanie różnych przedmiotów, zabawek, obrazków, czynności i etc.,
 • rozwijanie świadomości językowej poprzez używanie wypowiedzi i zwrotów z życia codziennego,

Zajęcia rehabilitacyjne 

Zajęcia te prowadzi Pani EWA WRÓBLEWSKA mgr rehabilitacji i fizjoterapeuta. Są to zajęcia z Edukacji Ergonomicznej i Ergonomii Dnia Codziennego polegające w szczególności na prawidłowym kształtowaniu lordozy lędźwiowej, kifozy i lordozy szyjnej u dzieci. Przyjmowanie prawidłowej postawy od najmłodszych lat życia sprawia, iż kościec rozwija się prawidłowo bez skrzywień.