Plan dnia

11327444_l

6.00 – 8.45

Schodzenie się dzieci / zabawy ożywiające, muzyczno – ruchowe, tematyczne, konstrukcyjno – manipulacyjne, integracyjne / gimnastyka poranna / kształtowanie czynności samoobsługowych /

8.45 – 9.00

Czynności pielęgnacyjno – higieniczne     i przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 9.45

Czynności pielęgnacyjno – higieniczne po śniadaniu.

9.45 – 10.15

Zabawy edukacyjne, ruchowe, rytmiczne, dowolne.  Zabawy indywidualne i grupowe. Czynności pielęgnacyjne. obserwacja dzieci / wspierania rozwoju poprzez indywidualną pracę z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi pomocy.

10.15 – 10.30

Przygotowanie do leżakowania. Sprzątanie sali zabaw. Czynności pielęgnacyjne.

10.30 – 12.30

Leżakowanie.

12.30 – 12.45

Przygotowanie do obiadu. Czynności pielęgnacyjne.

12.45 – 13.30

Obiad

13.30 – 13.45

Czynności pielęgnacyjno – higieniczne po obiedzie.

13.45 – 14.45

Zabawy indywidualne i grupowe, zabawy dowolne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

14.45 – 15.00

Przygotowanie do podwieczorku.Czynności pielęgnacyjne.

15.00 – 15.30

Podwieczorek.

15.15 – 17.00

Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy dowolne.  Czynności pielęgnacyjne.