Plan dnia

7904376_s

6.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci / zabawy ożywiające, muzyczno – ruchowe, tematyczne, konstrukcyjno – manipulacyjne, integracyjne / gimnastyka poranna / kształtowanie czynności samoobsługowych / obserwacja dzieci / wspierania rozwoju poprzez indywidualną pracę z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi pomocy.

ok. 8.30 – ok. 8.50

Czynności sanitarno – higieniczne przed śniadaniem

ok. 8.50 – ok. 9.15

Śniadanie.

ok. 9.15 – ok. 9.30

Czynności sanitarno – higieniczne po śniadaniu.

ok. 9.30 – ok. 10.30

Zajęcia kreatywne: plastyczne, techniczne, muzyczno – ruchowe, rytmiczne, teatralne itp. / zabawy indywidualne i grupowe / spacery i zajęcia na świeżym powietrzu.

ok. 10.30 – ok. 11.00

Czynności sanitarno – higieniczne przed obiadem.

ok. 11.00 – ok. 11.30

Obiad

ok. 11.30 – ok. 11.45

Czynności sanitarno – higieniczne po obiedzie / przygotowanie do odpoczynku poobiedniego.

ok. 11.45 – ok. 13.45

Leżakowanie / odpoczynek poobiedni/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, kołysanek.

ok. 13.45 – ok. 14.15

Zabiegi sanitarno higieniczne / kształtowanie czynności samoobsługowych.

ok. 14.15

Podwieczorek

14.30 – 17.00

Rozchodzenie się dzieci do domu / zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zabaw / praca w małych grupach / słuchanie bajek i opowiadań / kontakty indywidualne opiekun – dziecko i opiekun – rodzice.