O nas

  • Żłobek Wesołe Słoniątko utworzony został w 2011 r., i w obecnym stanie posiada w Mieście Tychy dwie lokalizacje tj.: siedziba mieszcząca się przy ul. Filaretów 5 i oddział mieszczący się przy ul. Batorego 68.
  • Żłobek Wesołe Słoniątko otrzymuje dofinansowanie  z budżetu gminy Tychy do kosztów pobytu dziecka w żłobku w wysokości maksymalnie 400 zł (zgodnie z uchwałą nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2011 r. i innych).  
  • Żłobek działa w oparciu o Ustawę z dn. 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z późn. zm.).
  • Żłobek Wesołe Słoniątko wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym w Urzędzie Miasta Tychy. 
  • REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA odbywa się w każdym miesiącu roku w miarę istnienia wolnych miejsc.
  • Do Żłobka przyjmowane są dzieci zameldowane w Tychach

WSPÓŁPRACA Z NAMI OZNACZA REALIZOWANIE DZIAŁAŃ WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH – SPRAWDZONYCH ZASAD I PROCEDUR